Hala Pirot

HALA I LINIJA ZA SEKUNDARNU SEPARACIJU OTPADA

Lokacija: Pirot, Srbija
Investitor: Grad PirotSubtitle for this block

Hala dimenzija 60x20m sa čeličnom nosećom konstrukcijom visine 9,23m u slemenu. Svi konstrutivni elementi su otporni na požar min. F60. U armirano betonskom podu hale projektovani su kanali sa slivnim rešetkama za adekvatnu evakuaciju tečnosti. U halu se smešta postrojenje za sekundarnu separaciju otpada.