Projekti

Projektovanje

Bavimo se izradom kompletne planske i projektne dokumentacije, što uključuje izradu planova detaljne regulacije, Urbanističkih planova i projekata, zatim Idejnih rešenja, Idejnih projekata, Projekata za građevinsku dozvolu, Projekata za izvođenje i Projekata izvedenih objekata.

Proketovanje

Bavimo se izradom kompletne planske i projektne dokumentacije, što uključuje izradu planova detaljne regulacije, Urbanističkih planova i projekata, zatim Idejnih rešenja, Idejnih projekata, Projekata za građevinsku dozvolu, Projekata za izvođenje i Projekata izvedenih objekata.

FASHION BLOGGER

REBECCA SUMMERS

I‘M REBECCA AND I LOVE WRITING ABOUT FASHION
READ MY BLOG