Projektovanje, inženjering i konsalting

Bavimo se izradom kompletne planske i projektne dokumentacije, što uključuje izradu planova detaljne regulacije, Urbanističkih planova i projekata, zatim Idejnih rešenja, Idejnih projekata, Projekata za građevinsku dozvolu, Projekata za izvođenje i Projekata izvedenih objekata.

Takođe se bavimo izradom studija izvodljivosti, studija procene uticaja, elaborata i sl.
Pružamo sveobuhvatnu uslugu, što uključuje: pribavljanje potrebne dokumentacije od nadležnih organa, istražne radove, izradu tehničke dokumentacije, obezbeđivanje dozvola kao i izvođenje radova.

Deponija Vinča

Sanacija Pirot

Park Požarevac

Hala u Pirotu

Sanacija Čajetina

Šetalište Zlatibor

PPOV Gaj Barajevo

Skver Čikoš