Licence i Sertifikati

Licence

 • Licenca Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova:
 • P180G1 – za projekte građevinskih konstrukcija za regionalne deponije, odnosno deponije za odlaganje neopasnog otpada za područje nastanjeno sa preko 200.000 stanovnika.
 • P180T1 – za projekte tehnoloških procesa za regionalne deponije, odnosno deponije za odlaganje neopasnog otpada za područje nastanjeno sa preko 200.000 stanovnika. 
 • P180G3 – za hidrotehničke projekte za regionalne deponije, odnosno deponije za odlaganje neopasnog otpada za područje nastanjeno sa preko 200.000 stanovnika.
 • I080G3 – za izvođenje radova na hidrotehničkim objektima za regulacione radove za zaštitu od velikih voda gradskih područja i ruralnih površina većih od 300 hektara.
 • I180G1 – za izvođenje građevinskih konstrukcija za regionalne deponije odnosno deponije za odlaganje neopasnog otpada za područje nastanjeno sa preko 200.000 stanovnika.
 • I180G3 – za izvođenje radova na hidrotehničkim objektima za regionalne deponije odnosno deponije za odlaganje neopasnog otpada za područje nastanjeno sa preko 200.000 stanovnika.
 • Licenca – rešenje o ispunjavanju uslova za izdavanje sertifikata o energetskim svojstvima objekata visokogradnje Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (izdavanje energetskih pasoša objekata visokogradnje).
 • Licenca – rešenje o ispunjavanju uslova za javni prevoz tereta u domaćem drumskom saobraćaju Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
 • Integralna dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije Ministarstva zaštite životne sredine.
 • Licenca za obavljanje delatnosti vađenja rečnih nanosa iz vodotoka Velika Morava, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

U želji da unapredimo svoje poslovanje uveli smo i uspešno implementirali sledeće ISO STANDARDE

 • ISO 14001:2015 – Sistemi upravljanja životnom sredinom
 • ISO 9001:2015 – Sistemi upravljanja kvalitetom
 • ISO 45001:2018 – Sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu