PPOV Gaj

PPOV Gaj, Barajevo
Wastewater treatment facility Gaj – Barajevo

Lokacija: Barajevo, Srbija
Investitor: JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, Beograd

Predmet projekta je sanacija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) za potrebe naselja Gaj – GO Barajevo. 

Izrađenom dokumentacijom definisani su svi građevinski radovi na postojećem objektu, što podrazumeva sanaciju svih konstruktivnih delova objekta, opreme i instalacija koji su neophodni za funkcionisanje saniranog kompleksa kao jedinstvene tehničko-tehnološke celine koja se kao takva može samostalno koristiti.