Vinča

Deponija Vinča – Projekat biogasne mreže

Lokacija: Vinča, Beograd, Srbija
Investitor: BEO ČISTA ENERGIJA D.O.O. BEOGRAD
Naručilac: Energoprojekt Niskogradnja a.d.

Grad Beograd inicirao je projekat sanacije postojeće deponije Vinča, i izgradnje i uređenja nove deponije. Nosilac celokupnog projekta je Energoprojekt Niskogradnja dok je BMD BAU angažovan za izradu Projekata tehnologije – Mreža za biogas sa tela postojeće deponije i Mreža za biogas sa tela nove sanitarne deponije. Predmetne biogasne mreže sastoje se od: primarne, sekundarne i tercijarne mreže a koristiće se za odvođenje deponijskog gasa iz tela deponije do sistema za transformaciju u energiju. Projektovane su biogasne mreže za postojeću deponiju površine 484.380m2 i novu sanitarnu deponiju površine 289,735m2.