Delatnost

Projektovanje

Bavimo se izradom kompletne planske i projektne dokumentacije, što uključuje izradu planova detaljne regulacije, Urbanističkih planova i projekata, zatim idejnih rešenja, Idejnih projekata, Projekata za građevinsku dozvolu, Projekata za izvođenje i Projekata izvedenih objekata. Takođe se bavimo izradom studija izvodljivosti, studija procene uticaja, elaborata i sl. Naš tim koji se sastoji od 15 licenciranih inženjera različitih struka pruža sveobuhvatnu uslugu, koja uključuje: pribavljanje potrebne dokumentacije od nadležnih organa, istražne radove, izradu tehničke dokumentacije i obezbeđivanje dozvola.

Izvođenje

Bavimo se izvođenjem radova u oblasti niskogradnje i visokogradnje. Naš tim za izvođenje čini 25 radnika u operativi i 15 licenciranih inženjera različitih struka. Posedujemo mehanizaciju za izvođenje zemljanih radova i na raspolaganju imamo više od 50 građevinskih mašina sa obučenim rukovaocima. Vršimo i specijalizovane građevinske radove, postavljamo instalacije vodovoda I kanalizacije, kao I instalacije jake i slabe struje. Izrađujemo sve vrste razvodnih i komandnih ormana. Izvodimo sve vrste zanatskih radova: demontaže, rušenja, zemljani radovi, zidarski, betonski, armiranobetonski radovi itd.

Logistika

Nudimo upravljanje projektima po sistemu “ključ u ruke”, kao i pojedinačne usluge pribavljanja dokumentacije od nadležnih organa, istražne radove, različite vrste merenja i analiza, izradu tehničke dokumentacije tehničku kontrolu projekata, stručni nadzor na gradilištima, puštanje objekata u rad, pribavljanje građevinske i upotrebne dozvole i sl. Za potrebe klijenata pripremamo tendersku dokumentaciju svih vrsta projekata u skladu sa domaćom i inostranom regulativom. U oblasti zaštite životne sredine pružamo projektnu podršku lokalnim samoupravama u svim fazama procesa sanacije i/ili izgradnje deponija i postrojenja za tretman otpada