Požarevac

Gradski park u Požarevcu

Lokacija: Požarevac, Srbija
Investitor: Grad Požarevac

Projekt konzervacije, restauracije i adaptacije Gradskog parka iz XIX veka, koji je pod zaštitom kao kulturno dobro od velikog značaja za republiku Srbiju, uključuje obnovu svih staza i zastora, restauraciju spomenika Knez Milošu. Projektom je planirana nova ambijentalna i parkovska, novi mobilijar kao i česma za pijaću vodu. Takođe, projektom se predviđa zaštita i obnova zelenila.