Čikoš

Lokacija: Požarevac, Srbija
Investitor: Grad Požarevac

Projektno rešenje predlaže rekonstrukciju svih asfaltiranih površina kao i nove sadržaje usklađene sa savremenim potrebama života u urbanom području. Projekat definiše vrste, raspored i pozicije za multifunkcionalne sadržaje, kao što su: fontana, česma za pijaću vodu, stolovi za šah, dečije
igralište, letnje bašte kafića itd.