Kikinda

Regionalni Centar Za Upravljanje Otpadom

Lokacija: Kikinda, Srbija
Investitor: FCC Kikinda d.o.o.

Izvršeni su radovi na proširenju tela deponije, koji se odnose na izgradnju dva nova sektora potpuno integrisana u postojeći sektor odlagališta. Takođe izvršeni su radovi na 7 objekata za tretmane različitih vrsta otpada, 2 nezavisne kasete za skladištenje opasnog otpada kao i interna saobraćajnica. Izgrađen je i bazen procednih voda, zapremine 2984 m3 koji je iznutra je izolovan glinom i PE – HD folijom. Pored toga kontinualno se izvode radovi na rekultivaciji zatvorenih delova tela deponije.