Kostolac

Park u Kostolcu

Lokacija: Kostolac, Srbija
Investitor: Grad Požarevac

U parku su izvedene šetne staze u štampanom betonu, sa podnom rasvetom, napravljene su klupe, stolovi za šah, galerija na otvorenom, kao i centralni skver sa česmom.
Pored toga, izvedeno je i dečije igralište, fitnes park sa spravama za veđžbanje kao i staza za džogiranje. Zelenilo je obnovljeno i zasađeno novo drveće i žbunje.