Lapovo

Regionalna Komunalno-Sanitarna
Deponija Čvrstog Otpada u Lapovu

Lokacija: Lapovo, Srbija
Investitor: FCC Vrbak Ltd.

Proširenje regionalne deponije čvrstog otpada „Vrbak“ u Lapovu uključuje izgradnju dva dodatna sektora na deponiji koji su izgrađeni kao sastavni deo i u potpunosti su integrisani u postojeće odlagalište. Novoizgrađeni sektori uključuju sledeće elemente: telo deponije, sistem za prikupljanje procednih voda, sistem za odvođenje površinskih voda, sistem za otplinjavanje. Izvedeni su i radovi na proširenju bazena procednih voda.