Pirot

Sanacija i rekultivacija gradskog smetlišta u Pirotu

Lokacija: Pirot, Srbija
Investitor: Grad Pirot


Proces sanacije i rekultivacije nesanitarne deponije podrazumeva ubrzano otplinjavanje smetlišta postavljanjem sistema biotrnova, zatim preraspodelu masa i formiranje pravilnih kosina na samom telu deponije, kao i formiranje pristupnog puta i platoa. Predviđeno je konačno zatvaranje deponije vodonepropusnim slojevima uz postavljanje drenažnog sistema za prikupljanje atmosferske vode, kao i formiranje kanala za prihvat čistih atmosferskih voda sa zatvorenih kosina tela deponije. Poslednja faza projekta je rekultivacija u cilju sprečavanja erozije površine i prilagođavanja područja prirodnom okruženju.